Igaunijā apstiprināts pirmais saslimšanas gadījums ar koronavīrusu; viņš ieradies ar autobusu no Rīgas

1 komentāri
K
Käda tam nozime...
27. februārī 11:48
Vírietis inficéjies ar koronavírusu,Igaunijä iebrauca ar autobusu no Rigas.Tas ir skaidrs,bet ir jautäjums-vai sis virietis brauca tiesi no Rigas,vai arí atgriezäs no käda celojuma,kur Rígä iekäpa autobusä,lai brauktu täläk-uz Igaunija?!Iespéjams,ka vins inficéjäs jau kur citur,un,lai noklütu Igaunijä,näcäs braukt uz Rígu,lai pärsestos oträ busä un galä nonäktu mäjäs.

Pievienot komentāru

Pievienojot komentāru, Jūs piekrītat komentāru noteikumiem