Nodokļu atvieglojumi, ja darbiniekam ir apgādājamie: Kā tas var palīdzēt palielināt algu?

Ilustratīvs foto.
Foto: unsplash.com

Daudzi noteikti ir dzirdējuši, ka algas lielums ir atkarīgs ne tikai no darba devēja noteiktās summas, bet arī no nodokļu atvieglojumiem. Visbiežāk nodokļu atvieglojumus piemēro, ja darbiniekam ir apgādājamie. “MK-Latvija” noskaidroja, ko var reģistrēt kā apgādājamos un ko darīt, ja neesat to izdarījis savlaicīgi.

Kam ir izdevīgi, ja ir apgādājamie?

Mūs konsultē Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa:

– Kopš 2020. gada 1. janvāra nodokļu atvieglojumu summa par katru apgādājamo tika palielināta ir 250 eiro mēnesī. Atgādināšu, ka nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti apgādnieka algai! Aritmētisks secinājums – jo vairāk strādājošajam ir apgādājamo, jo lielāku summu viņš saņems mēneša beigās.

Pieņemsim, darbinieks saņem algu 990 eiro mēnesī uz papīra, un viņa nodokļa grāmatiņā ir ierakstīti divi apgādājamie. Katru mēnesi šim cilvēkam atskaitīs mazāku ienākumu nodokli nekā viņa kolēģim, kam nav apgādājamo. T. i., cilvēks, kam ir viens apgādājamais, saņems par 50 eiro vairāk nekā kolēģis, kam nav apgādājamo. Ja viņam ir divi apgādājamie, alga būs par 100 eiro lielāka. Piekritīsiet, tas ir labs “algas pielikums”.

– Ja cilvēkam ir maza alga, vai viņam ir izdevīgi uzturēt apgādājamos?

– Atvieglojumus var piemērot tikai esošajai algai. Piemēram, Annas nodokļa grāmatiņā ir ierakstīti divi apgādājamie. Viņas alga ir 450 eiro uz papīra, tāpēc prognozētais neapliekamais ikmēneša ienākums ir 250 eiro par vienu bērnu, attiecīgi 500 eiro par diviem. Šajā situācijā neapliekamais minimums ir lielāks nekā Annas alga. Citiem vārdiem sakot, no Annas algas netiks ieturēts nodoklis, bet daļa nodokļu atvieglojumu par apgādājamajiem netiks izmantota. Tāpēc Annai (un citiem cilvēkiem, kas saņem mazu algu) ir izdevīgāk, ja bērni un citi apgādājamie tiek ierakstīti laulātā drauga nodokļa grāmatiņā. Protams, ja viņa alga ir lielāka nekā sievai.

Kā reģistrēt apgādājamo

– Kā sev ierakstīt apgādājamo, kas ir jādara?

– Lai ievadītu informāciju, saskaņā ar kuru var saņemt ienākumu nodokļa atvieglojumus, nodokļu maksātājam ir jāinformē VID par viņa apgādībā esošajām personām. Šo informāciju var sniegt trīs veidos:

■ izmantojot elektronisko nodokļa grāmatiņu elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) (eds.vid.gov.lv, reģistrējoties portālā latvija.lv);

■ jebkurā VID klientu apkalpošanas nodaļā (piemēram, Talejas ielā 1, Rīgā) vai vienotajos klientu apkalpošanas centros Latvijas pilsētās;

■ nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi vid@vid.gov.lv. Vēstulei jābūt parakstītai ar elektronisko parakstu.

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tiks veikts atbilstošs ieraksts nodokļu maksātāja elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Darbinieks iegūs tiesības uz nodokļa atvieglojumiem no tā brīža, kad ir veicis šo ierakstu.

Novēlota informācijas iesniegšana

– Vai var saņemt nodokļa atvieglojumus par iepriekšējo gadu, ja darbiniekam jau bija apgādājamie, tomēr viņš par tiem nav ziņojis ne VID, ne sava uzņēmuma grāmatvedim?

– Jā, tas ir iespējams, likums ļauj saņemt nodokļa atvieglojumus par iepriekšējiem trim gadiem.

– Ko tas nozīmē?

– Ja cilvēks VID iesniegs informāciju, ka pēdējos trīs gados viņam bija apgādājamie un viņš drīkstēja saņemt nodokļa atvieglojumus, bet nav tos saņēmis, jo apgādājamie nebija ierakstīti viņa nodokļa grāmatiņā, tad valsts VID personā veiks pārrēķinu un atmaksās šo naudu. Nodokļa pārmaksas summa tiks atmaksāta atbilstoši gada ienākumu deklarācijai, ko var iesniegt katru gadu no 1. marta. Daudzi šo deklarāciju aizpilda, kad iesniedz VID čekus par ārstēšanos un citiem tēriņiem, vēloties atgūt daļu no samaksātā ienākumu nodokļa.

Negribu kļūt par parādnieku

– Kas ir jādara darbiniekam (nodokļa maksātājam), ja cilvēks, kas bija ierakstīts kā viņa apgādājamais, ir zaudējis tiesības uz šo statusu?

– Desmit dienu laikā kopš brīža, kad apgādājamais ir zaudējis tiesības būt par tādu, darbiniekam par to ir jāziņo VID. To var izdarīt, izmantojot elektronisko nodokļa grāmatiņu EDS, portālā www.latvija.lv vai VID klientu apkalpošanas centrā. Ja netiks ziņots, ka apgādājamais vairs tāds nav, cilvēks var kļūt par nodokļu parādnieku.

Izmantojot iespēju, pastāstīšu arī par citiem gadījumiem, kad cilvēks var palikt parādā valstij, un kā no tā izvairīties. Ja 2019. gadā jums tika būtiski palielināta alga vai mēnesī tā pārsniedz 1 100 eiro (bruto), elektroniskajā nodokļa grāmatiņā ir jāizvēlas aile “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”. Ja to neizdarīsiet, gada beigās varat kļūt par nodokļu parādnieku. Ja neapliekamais minimums netiek piemērots un gada beigās izveidosies nodokļa pārmaksa, tad, sākot no nākamā gada 1. marta, pēc ienākumu deklarācijas iesniegšanas VID atmaksās pārmaksāto summu uz darbinieka norādīto kontu.

Par neapliekamo minimumu

– Ja darbiniekam ir apgādājamie, vai viņam elektroniskajā nodokļa grāmatiņā ir jāizvēlas aile “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”?

– Prognozējamais neapliekamais minimums tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai darbiniekam ir apgādājamie vai nē. Nodokļu atvieglojumi šo minimumu nekādi neietekmē.

– Kā VID aprēķina katra darbinieka neapliekamo minimumu?

– Reizi pusgadā VID aprēķina katra darbinieka neapliekamo minimumu un šo informāciju nosūta darba devējam. Aprēķinā tiek ņemti vērā iepriekšējā laika posma ienākumi, tostarp darba alga. Ikviens cilvēks var atvērt savu nodokļa grāmatiņu (izmantojot www.latvija.lv) un redzēt, kāds neapliekamais minimums tiek piemērots viņa algai.

Kas var kļūt par apgādājamo

– Vai par apgādājamo var ņemt savu radinieku?

– Jā, ja tie ir laulātie, vecāki, vecvecāki, kā arī bērni. Tomēr cilvēks kļūst par apgādājamo tikai tādā gadījumā, ja viņš nestrādā un ir atzīts par invalīdu, un nesaņem pensiju. Piemēram, nestrādājošs laulātais, kas ir atzīts par invalīdu un saņem sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā, var būt savas sievas apgādībā. Šajā gadījumā sievai nav jānoformē aizbildnība par laulāto.

Jautājums par bērniem

– Kādos gadījumos bērnus var atzīt par apgādājamajiem?

– Bērni var atrasties savu vecāku apgādībā, līdz sasniedz 18 gadu vecumu, t. i., līdz pilngadībai. Bērns var būt ierakstīts kā apgādājamais tikai vienam no vecākiem.

– Kādos gadījumos pieaudzis bērns var būt apgādājamais?

– Pieaudzis un vesels bērns var būt apgādājamais, ievērojot trīs nosacījumus:

■ viņš turpina mācības vidējās izglītības iestādē vai augstskolā, vai profesionālās izglītības iestādē;

■ viņam vēl nav 24 gadi;

■ viņš nestrādā.

Turklāt nav svarīgi, kā (valsts vai privātas iestādes) pakļautībā ir augstskola vai profesionālās izglītības iestāde, galvenais, lai tā VID atsūtītu izziņu, ka pie viņiem mācās konkrēts students. Ja šāda izziņa kaut kāda iemesla dēļ netiek nosūtīta, tad vecākam pašam mācību iestādē ir jāpieprasa šis dokuments un jāatnes mums. Tad mēs ierakstīsim, ka bērns ir vecāka apgādībā.

– Vai bērns drīkst mācīties ārvalsts augstskolā un būt mātes vai tēva apgādībā?

– Jā, drīkst.

– Vai mazbērns var būt par apgādājamo?

– Var, ja no viņa vecākiem nevar piedzīt uzturlīdzekļus. Turklāt mazbērns var būt par apgādājamo, kamēr iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, līdz sasniedz 24 gadu vecumu.

– Pēc vecāku šķiršanās bērns dzīvo pie mātes, bet ir tēva apgādībā. Vai māmiņa var bērnu pārrakstīt uz sava vārda, lai bērns būtu viņas apgādībā un tieši viņa saņemtu nodokļa atvieglojumus?

– Var, tomēr tikai tad, ja bērna tēvs labprātīgi atsakās no bērna apgādības, t. i., no iespējas saņemt nodokļu atvieglojumus par bērnu. Šim atteikumam jābūt fiksētam bērna tēva elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā, citiem vārdiem sakot, vīrietim bērns jānoņem no savas apgādības. Tomēr, ja tēvs to neizdarīs, bērni paliks ierakstīti viņa dokumentos un tieši tēvs arī turpmāk saņems nodokļu atvieglojumus. Un nav būtiski, ka bērni dzīvo nevis kopā ar viņu, bet ar māti. Ja sieviete gribēs mainīt situāciju, viņai būs jāvēršas bāriņtiesā.

– Vai cilvēks zaudēs tiesības uz nodokļu atvieglojumiem par bērnu, ja, piemēram, skolēns brīvlaikā nolems kaut kur piepelnīties?

– Nē, nezaudēs. Tomēr, ja bērns strādās arī pēc skolas brīvlaika, viņa māmiņa vai tētis uz šo laiku zaudēs tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus. Un šajā laikā bērnam jābūt noņemtam no nodokļa grāmatiņas kā apgādājamajam. Vēl kāda nianse: lai turpinātu saņemt atvieglojumus par bērnu, kas strādā noteiktu laiku, viņam nedrīkst būt vairāk kā 19 gadu un ir jāmācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.

Par dzīvesbiedru – bezdarbnieku

– Vai sieva – bezdarbniece var būt sava dzīvesbiedra apgādībā, ja viņa nav invalīde?

– Jā, kopš 2018. gada 1. jūlija ir spēkā noteikumi, saskaņā ar kuriem nodokļu atvieglojumi pienākas šādām iedzīvotāju kategorijām:

■ nestrādājošs laulātais (laulātā), kā apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam;

■ nestrādājošs laulātais (laulātā), kā apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vai līdz 24 gadu vecumam, vismaz viens no kuriem ir jaunāks par 7 gadiem – kamēr bērni turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību;

■ nestrādājošs laulātais (laulātā), kā apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērni turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību.

Šī likuma norma atbalsta ģimenes, kurās viens no laulātajiem savu laiku velta bērnu audzināšanai, nevis algotam darbam. Šādā gadījumā strādājošā laulātā apgādājamie ir gan nestrādājošais laulātais, gan visi viņu bērni. Tomēr, ja nestrādājošais laulātais saņem pabalstu vai stipendiju, viņš nevar būt par apgādājamo. Pat, ja viņš uztur bērnus.

– Vai nestrādājošu laulāto drīkst ņemt savā apgādībā, ja viņš neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem?

– Nē, nedrīkst.

– Vai sievu drīkst ņemt apgādībā, ja viņa ir dekrēta atvaļinājumā?

– Ja sieva ir pirmsdzemdību atvaļinājumā, t. i., viņa ir stāvoklī un pārim jau ir bērni, viņu drīkst rakstīt kā apgādājamo. Sievu var ņemt apgādībā arī tad, ja viņa ir bērna kopšanas atvaļinājumā.

Citi apgādājamie

– Kas vēl var kļūt par apgādājamo?

– Darbinieka nepilngadīgs brālis vai māsa, arī brālis vai māsa, kamēr viņi turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku. Tomēr, ja brāļa vai māsas vecāki ir pensionāri, nepilngadīgs brālis vai māsa nevar būt vecākā brāļa vai māsas apgādībā. Vēl par apgādājamo tiek uzskatīta persona, kas ir nodokļu maksātāja aizbildnībā vai ko nodokļu maksātājs ir adoptējis.

– Tomēr, ja jaunāko brāļu/māsu vecāki ir darbaspējīgi, bet pašlaik ir bez darba… Vai šādā gadījumā brāļus/māsas drīkst ņemt savā apgādībā?

– Tikai tad, ja vecākiem ir atņemtas vecāku tiesības un par jaunākā bērna aizbildni ir noformēts viņa vecākais brālis/māsa. Šādā gadījumā jaunākais brālis ir vecākā brāļa apgādājamais.

– Vai apgādībā var ņemt brālēnu/māsīcu?

– Ja esat viņu aizgādnis vai aizbildnis, tad jā, tas ir iespējams. Tomēr šādā gadījumā jums ir jāuzrāda tiesas lēmums par aizgādnības vai aizbildnības noteikšanu.

Vectēvs un vecmāmiņa

– Vai vecvecākus var noformēt kā apgādājamos?

– Nē, jo apgādājamie var būt tikai tie, kas nesaņem pensiju. Tiklīdz cilvēks sasniedz vecumu, no kura var saņemt valsts pensiju, viņš zaudē tiesības būt par apgādājamo.

– Pat ja šī pensija ir mazāka par iztikas minimumu, tātad netiek aplikta ar nodokli?

– Jā, arī šādā gadījumā pensionārs nevar būt par apgādājamo.

– Vai par apgādājamo drīkst reģistrēt kaimiņu, kas zaudējis darbu un kam tu palīdzi?

– Nē, jo tam nav likumiska pamata. Likumā ir īpaši teikts: tas, kurš saņem bezdarbnieka pabalstu, nevar būt cita cilvēka apgādībā, jo pabalsts tiek uzskatīts par viņa ienākumiem. Tādējādi jūs nevarat ierakstīt bez darba esošu brāli vai kaimiņu kā savu apgādājamo.

– Vai apgādājamā īpašumā drīkst būt vērtspapīri, nauda bankas kontā un nekustamais īpašums? Vai arī kaut kas no iepriekš minētā liedz viņam tiesības būt par apgādājamo?

– Apgādājamā īpašumā drīkst būt gan nauda bankā, gan vērtspapīri, gan nekustamais īpašums, bet viņs nedrīkst no tā gūt ienākumus, kas tiek aplikti ar ienākumu nodokli. Ja ienākumu summa ir lielāka par 230 eiro mēnesī, cilvēks zaudē tiesības būt par apgādājamo.

– Vai apgādājamais drīkst būt reģistrēts vienlaikus pie diviem cilvēkiem?

– Nē, tikai pie viena.