Pārdod dzīvokli, 20% naudas atdod valstij! Kā VID iekasē kapitāla pieauguma nodokli?

Cilvēki pie Valsts ieņēmumu dienesta ēkas.
Foto: LETA

Pirms nekustamā īpašuma pārdošanas noskaidrojiet, kādos gadījumos jums būs jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Summa var būt iespaidīga – simtiem, pat tūkstošiem eiro!

Mūsu lasītājam Vitālijam pēc mantojumā saņemta dzīvokļa pārdošanas bija jāsamaksā vairākus tūkstošus eiro liels nodoklis. Tagad viņš cenšas izprast situāciju:

– 2011. gadā es no mātes mantoju vienistabas dzīvokli Jūrmalā, piereģistrēju to uz sava vārda Zemesgrāmatā, bet nedeklarējos tur, – raksta Vitālijs. – Tolaik dzīvoju citā sev piederošā dzīvoklī. 2015. gadā mantoto dzīvokli pārdevu. Pēc dažiem mēnešiem saņēmu vēstuli no VID, ka man ir jānomaksā nodoklis. Summa bija pārsteidzoša: ap diviem tūkstošiem eiro, lai gan ienākumi no dzīvokļa pārdošanas nebija lieli. Domāju, ka VID ir sarēķinājis nepareizu summu, tomēr kā lai to pierāda? Paskaidrojiet, kāpēc man bija jāmaksā tik liels nodoklis, lai gan vairāki paziņas, kas dzīvokļus pārdeva aptuveni tajā pašā laikā, nemaksāja neko? Tas nav taisnīgi! Un kā VID vispār uzzināja, par kādu cenu esmu pārdevis dzīvokli, ja nodokļu deklarāciju nebiju iesniedzis?

No VID paslēpties nevar

VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa paskaidroja, kā VID saņem informāciju par mājokļa pārdošanu un kādos gadījumos nekustamā īpašuma pārdošana tiek aplikta ar nodokli.

– Kā VID uzzin, ka un par kādu summu cilvēks ir pārdevis dzīvokli, ja viņš neiesniedz nodokļu deklarāciju?

– Informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu VID saņem no saviem avotiem, tostarp no ierakstiem Zemesgrāmatā.

– Kādā laika posmā VID dzīvokļa pārdevējam atsūtīs paziņojumu par maksājamo nodokli?

– Mēs neiesakām gaidīt VID sūtīto paziņojumu, jo likumā ir skaidri teikts, ka cilvēka pienākums ir pašam aprēķināt un samaksāt nodokli un iesniegt VID deklarāciju par atskaites periodā gūtajiem ienākumiem no kapitāla pieauguma. Atgādināšu, ka VID darbinieki ir gatavi jums palīdzēt ar nodokļu aprēķiniem gan pirms, gan pēc nekustamā īpašuma pārdošanas.

– Kas notiks, ja visu par dzīvokli saņemto naudu cilvēks iztērēs savām vajadzībām un nevarēs samaksāt nodokli?

– Naudas iztērēšana cilvēku neatbrīvo no nodokļu samaksas. Par kavējumu tiek rēķināti soda procenti – 0,05% no nodokļa summas par katru kavēto dienu.

Kad nodoklis nav jāmaksā

– Kādos gadījumos ienākumi par pārdoto dzīvokli vai citu nekustamo īpašumu (zemi, garāžu) netiks aplikts ar kapitāla pieauguma nodokli?

– Ja vienlaikus izpildās divi nosacījumi:

  • mājoklis cilvēka īpašumā bija vairāk nekā 60 mēnešus, t. i., vairāk nekā piecus gadus pēc tā reģistrēšanas Zemesgrāmatā;
  • mājoklis bija cilvēka deklarētā dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus (1 gadu) pēc kārtas pēdējo piecu gadu (60 mēnešu) laikā pirms pārdošanas. Vai arī tas bija vienīgais cilvēka īpašumā esošais nekustamā īpašuma objekts pēdējo piecu gadu (60 mēnešu) laikā – kopš tā reģistrēšanas Zemesgrāmatā līdz tā pārdošanai.

Darījums par vienīgā cilvēkam piederošā mājokļa pārdošanu netiks aplikts ar nodokli arī gadījumā, ja viss no tā gūtais ienākums tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc darījuma.

– Kā VID pārbaudīs, ka ienākumus no dzīvokļa pārdošanas cilvēks ir ieguldījis cita, funkcionāli līdzīga mājokļa iegādē?

– VID veic pārbaudes, pamatojoties uz Zemesgrāmatas datiem un uz dokumentiem, kuros ir fiksēta pārdotā un nopirktā mājokļa cena.

Mantojums un remonts

– Vai ir jāmaksā nodoklis par mantojumā saņemtu mājokli? Kāpēc mūsu lasītājam Vitālijam tas bija jāmaksā?

– Tas ir atkarīgs no tā, cik ilgi mājoklis bija cilvēka īpašumā, vai viņš tajā bija deklarēts, vai tā bija viņa vienīgā mājvieta. Uz mantojumā (no laulātā vai radinieka līdz pat 3. pakāpei) saņemtu nekustamo īpašumu attiecas šāds nosacījums: tiek uzskatīts, ka mājoklis mantiniekam ir piederējis kopš brīža, kad mantojuma atstājējs to ir piereģistrējis Zemesgrāmatā.

Tātad, tā kā Vitālijs savlaicīgi nebija deklarējies mantotajā dzīvoklī, un tas arī nebija viņa vienīgais īpašums, ienākums no dzīvokļa pārdošanas tiek aplikts ar ienākuma nodokli kā ienākums no kapitāla pieauguma.

– Zinu, ja cilvēks ir veicis dzīvokļa remontu, tam iztērētā summa, aprēķinot nodokļus, tiek atrēķināta no ienākumiem par dzīvokļa pārdošanu. Kā var pierādīt, cik naudas remontam ir iztērēts?

– Remonta izdevumus var pierādīt, pievienojot kvītis, čekus, konta izrakstus. Čekā obligāti jābūt norādītiem iegādāto būvmateriālu nosaukumiem. Pārbaudes gaitā VID var arī vērsties pie nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma partnera vai apskatīt mājokli.

Svarīgi!

Ja pārdevāt mājokli lētāk nekā iegādājāties, deklarācija par kapitāla pieaugumu VID nav jāiesniedz, un darījums ar nodokli netiks aplikts.

Kad maksāt, kad nemaksāt

Pēc “MK-Latvija” lūguma VID eksperte minēja vēl dažus piemērus, kas izskaidro, kad ir vai nav jāmaksā nodoklis pēc nekustamā īpašuma pārdošanas.

1. piemērs: nodoklis nav jāmaksā

2019. gada 5. janvārī Anna pārdeva dzīvokli, ko bija iegādājusies 2002. gada 6. novembrī un reģistrējusi Zemesgrāmatā 2006. gada 23. augustā. No 2002. gada 20. novembra līdz 2019. gada 5. janvārim šis dzīvoklis bija Anna galvenā deklarētā dzīvesvieta.

Šajā gadījumā ienākumi par pārdoto dzīvokli netiek aplikti ar nodokli.

2. piemērs: nodoklis ir jāmaksā

Valdis 2019. gada 5. janvārī pārdeva dzīvokli, ko bija iegādājies 2012. gada 6. novembrī un reģistrēja uz sava vārda Zemesgrāmatā 2014. gada 2. septembrī. No 2012. gada 20. novembra līdz 2019. gada 5. janvārim Valdis bija deklarēts šajā dzīvoklī.

Šajā gadījumā nodoklis par pārdoto dzīvokli būs jāmaksā, jo dzīvoklis uz īpašnieka vārda bija reģistrēts Zemesgrāmatā mazāk nekā pēdējos 60 mēnešus.

Iesakām!

Kopš 2018. gada 1. janvāra ienākuma nodokļa likme par pārdoto nekustamo īpašumu (kapitāla pieauguma nodokļa) likme ir 20%. T. i., ja cilvēks, pārdodot mājokli, ir saņēmis 1000 eiro peļņu, viņam būs jāsamaksā 200 eiro nodoklis.

– Kā aprēķināt ienākumu summu, no kuras tiks maksāts nodoklis?

– Ienākumu summa tiek aprēķināta šādi: no pārdotā mājokļa cenas ir jāatskaita tā iegādes un remontdarbu izmaksas. Piemēram, ja dzīvoklis tika nopirkts par 30 000 eiro, remontā ir ieguldīti 10 000 eiro, bet dzīvoklis tika pārdots par 50 000 eiro, ienākums būs: 50 000 – (30 000 + 10 000) = 10 000 eiro.

Mājokļa pirkšanas summā tiek skaitīti visi izdevumi un nodevas, kas saistīti ar tā iegādi.

– Kad ir jāiesniedz ienākumu deklarācija?

  • Ja ienākumi (tostarp par pārdotu nekustamo īpašumu) gada ceturksnī pārsniedz 1000 eiro, ienākumu deklarācija ir jāiesniedz līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam.
  • – Ja ienākumi gada ceturksnī nepārsniedz 1000 eiro, ienākumu deklarācija ir jāiesniedz līdz nākamā gada 15. janvārim.

Nodoklis ir jāapmaksā 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām.

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma – DK veidlapas aizpildīšanai var patrenēties aizpildīt ienākumu deklarāciju.

Informāciju par nodokļiem varat saņemt arī, zvanot uz VID tālruni 67120000, vai konsultējoties VID klientu apkalpošanas nodaļās.