"Atveriet durvis!" - kuru dienestu darbiniekiem ir tiesibas ienākt jūsu mājās jebkurā diennakts laikā?

Ilustratīvs foto.
Foto: LETA

Latvijā ir daudz dienestu, kuru darbiniekiem ir tiesības ieiet jūsu dzīvoklī. Kas notiks, ja neatvērsiet durvis policistam vai gāzes meistaram? Un kā var uzzināt, ka aiz durvīm patiešām stāv amatpersona?

Pirms kāda laika Valsts policijas darbinieki aizdomās par zādzībām aizturēja kārtējo bandu. Krāpnieki iekļuva dzīvokļos, uzdodoties par uzņēmuma Latvijas Gāze vai Sociālā dienesta darbiniekiem, vai pat par policistiem.

Policijas Rīgas reģiona pārvaldes preses centrs informē, ka ļaundari uzdarbojās Pārdaugavā un uzdevās arī par citu uzņēmumu un dienestu pārstāvjiem.

Vienā no gadījumiem zaglis stādījās priekšā kā sociālais darbinieks un pensionāriem piedāvāja noslēgt kādu līgumu. Kad dzīvokļa īpašnieks devās meklēt dokumentus, ļaundaris nozaga maku ar naudu un bankas karti, ko pēc tam nekautrējās izmantot.

Nākamajā reizē aizdomās turētais teica, ka viņam jāpārbauda skaitītāji, un atkal nozaga maciņu. Operatīvo darbību rezultātā tika aizturēts iepriekš par zādzībām un narkotiku lietošanu tiesāts 1976. gadā dzimis vīrietis. Pratināšanās viņš atzinās vēl trīs zādzībās: tajās viņš sevi nosauca par Latvijas Gāze darbinieku.

Valsts policija

Stāsta Valsts policijas pārstāve Samanta Čapkovska:

– Valsts policijas darbinieks var piezvanīt pie jūsu durvīm, pat ja viņu neviens nav izsaucis. Šādas negaidītas vizītes paredz procesuālās darbības kriminālprocesa ietvaros.

Piemēram, Valsts policijas darbinieki var aptaujāt iedzīvotājus, meklējot iespējamos nelikumīgu darbību lieciniekus. Tas tiek darīts, ja tuvumā – kāpņu telpā vai mājas apkārtnē – ir noticis noziegums. Likumdošana ļauj šādos gadījumos aptaujāt iedzīvotājus.

Ikvienam policijas darbiniekam ir dienesta apliecība ar konkrētu numuru. Tur ir minēts policista vārds un uzvārds, amats, dienesta pakāpe, ir redzama fotogrāfija formas tērpā, apliecības numurs un derīguma termiņš. Tomēr, ja jums rodas šaubas, vai pie jūsu durvīm patiesi ir policijas darbinieks, piezvaniet uz numuru 110. Operatīvais dežurants var sazināties ar konkrēto iecirkni un uzzināt, vai šis darbinieks tajā patiešām strādā (policista apliecībā ir norādīts viņa iecirknis).

Ja negribat atvērt durvis, mūsu darbinieks var sarunāties ar jums arī caur tām. Protams, ja būs noticis noziegums un vainīgā persona uzturēsies dzīvoklī, policisti uzlauzīs durvis un veiks sankcionētu kratīšanu.

Pašvaldības policija

Stāsta Pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis:

– Var būt dažādi iemesli, kuru dēļ pašvaldības policijas darbinieks var pieklauvēt pie jūsu durvīm. Tostarp, iedzīvotāju aptauja, ja mājā ir noticis kāds pārkāpums, vai par jums ir sūdzējušies kaimiņi.

Pašvaldības policijas darbiniekam jābūt formas tērpā, viņa apliecībā jābūt minētam vārdam un uzvārdam, iecirknim, kurā policists strādā. Pārbaudīt, vai aiz durvīm stāvošais cilvēks ir mūsu darbinieks, var, piezvanot uz vienoto policijas numuru 110. Teikšu, ka policistam nav jānosauc vārds un uzvārds, lai uzsāktu sarunu. Tomēr, ja jūs lūgsiet viņu to izdarīt, policistam ir jāstādās priekšā. Nepieciešamības gadījumā tiks uzrādīta šāda apliecība.

Gribu teikt, ka tāpat vien, ziņkārības pēc, policisti dzīvokļos neiet. Tam ir vajadzīgs nopietns iemesls, un katrs gadījums ir individuāls. Piemēram, policists uzstās, ka jāveic dzīvokļa apskate, ja viņam ir aizdomas, ka dzīvoklī notiek noziegums vai tajā esošajiem cilvēkiem draud briesmas. Kas notiks, ja dzīvokļa saimnieks šādā situācijā nepakļausies pašvaldības policijas darbinieka prasībām? Durvis tiks uzlauztas, izmantojot Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku palīdzību. Šādā gadījumā dzīvokļa īpašniekam var tikt sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām. Par to ir paredzēta soda nauda līdz 280 eiro vai administratīvais arests līdz 15 diennaktīm.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece:

– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki bez iemesla neklauvē ne pie dzīvokļu, ne māju durvīm. Ja uz sava sliekšņa ieraugāt glābēju, tātad ēkā ir sācies ugunsgrēks vai notiek glābšanas darbi, kuru dēļ ir jāevakuē cilvēki. Ja šaubāties, vai tiešām tas ir VUGD darbinieks, varat pieprasīt, lai viņš uzrāda dienesta apliecību. Par to, ka tas patiesi ir ugunsdzēsējs, liecina šādas pazīmes:

  • mūsu darbinieks vienmēr būs ģērbies ugunsdrošās drēbēs;
  • mājas tuvumā stāvēs ugunsdzēsēju mašīna ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem.

Tomēr gribu lasītājiem atgādināt kādu ļoti svarīgu lietu: ja mājā tiek dzēsts ugunsgrēks vai notiek glābšanas darbi, ir svarīga ikviena sekunde. Tāpēc VUGD darbiniekam var nebūt laika oficiāli stādīties priekšā un apliecināt savu personību. Turklāt ugunsgrēka laikā glābēji drīkst uzlauzt durvis, lai pārliecinātos, ka iedzīvotāju dzīvībai un veselībai nedraud briesmas. Evakuācijas gadījumā jums nav jāuztraucas, ka mājoklis paliks bez uzraudzības. Pēc ugunsgrēka nodzēšanas dzīvokli vai māju uzraudzīs pašvaldības vai Valsts policijas darbinieki.

Pastāv arī iespēja, ka pie durvīm klauvēs ugunsdrošības inspektors, kas veic pārbaudi. Šādā gadījumā amatpersonai ir jānosauc vārds, uzvārds un amats, jāuzrāda dienesta apliecība. VUGD inspektoram jābūt ģērbtam formas tērpā.

Pārbaudes laikā VUGD inspektors drīkst filmēt un fotogrāfēt. Parasti gan atbildīgā persona jau iepriekš mājokļa īpašnieku brīdina par gaidāmo pārbaudi. Pārliecināties par šo ziņu patiesumu vienmēr var, zvanot uz VUGD tālruni 67075824.

Neplānotas ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas tikai pēc VUGD lēmuma. Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu, ēku, būvju, to daļu un zemes gabalu īpašnieki, pārvaldnieki, īrnieki vai citi nekustamā īpašuma lietotāji atbilstoši līgumam ir atbildīgi par objekta ugunsdrošību un viņu pienākums ir nodrošināt iespēju veikt ugunsdrošības uzraudzību. Savukārt, ja iedzīvotājs nelaiž inspektoru dzīvoklī vai mājā, viņu var administratīvi sodīt. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.3. pantu, sods par VUGD amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu fiziskām personām ir 70-700 eiro, juridiskām personām – 350-7100 eiro. Tomēr gribu teikt, ka soda nauda ir galējais līdzeklis, kas tiek piemērots reti.

Un vēl noteikti ir jāatceras – ne ugunsdzēsēji, ne VUGD inspektori nekad no iedzīvotājiem neprasa naudu.

Namu pārvalde

Stāsta uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) pārstāvis Krists Leiškalns:

– Namu pārvaldes darbinieki var lūgt atļauju ieiet dzīvoklī šādos gadījumos:

pārbaudot ūdens skaitītāju stāvokli;

  • plānotu remonta darbu laikā, kad ir nepieciešama piekļuve dzīvoklim. Piemēram, mainot karstā un aukstā ūdens stāvvadus un apkures caurules, jo to var darīt tikai tad, ja visi iedzīvotāji mums nodrošinās iespēju ieiet dzīvokļos;
  • avārijas gadījumos (piemēram, ja dzīvoklī ir plīsusi caurule un ūdens plūst zemāk esošajos dzīvokļos);
  • ja mājā tiek veikta dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja (balsošanas anketas var nosūtīt pa pastu vai izsniegt personīgi pret parakstu).

Namu pārvaldes tehniskie darbinieki vienmēr ir ģērbušies darba drēbēs ar RNP logotipu, viņiem arī ir dienesta apliecība ar fotogrāfiju, vārdu un uzvārdu.

Identifikācijas dokumenti ir arī pārvaldniekam, uzkopšanas meistaram un citiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem.

Ja jūs šaubāties, ka cilvēks, kas stādās priekšā kā RNP darbinieks, patiesi tāds arī ir, varat zvanīt uz namu pārvaldes numuru 8900 (uzmanību, dažu tālruņu operatoru klientiem par šo zvanu būs jāmaksā). Protams, citas namu pārvaldes klientiem ir jāzvana uz savu apkalpojošo organizāciju.

Vai dzīvokļu īpašnieki drīkst nelaist tajā avārijas dienesta vai namu pārvaldes darbiniekus? Dzīvokļa īpašuma likumā ir noteikts, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums:

– nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai. Ja cilvēks principiāli namu pārvaldes darbinieku nelaiž dzīvoklī, tas var beigties ar to, ka avārijas situācija kļūs vēl nopietnāka vai visa māja paliks bez ūdens un siltuma. Tātad konkrētais iedzīvotājs būs radījis zaudējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem. Un kaimiņi var šo personu iesūdzēt tiesā un pieprasīt, lai vainīgais viņiem atlīdzina radušos zaudējumus.

Ir vēl kāda situācija, kad namu pārvaldes darbinieku vajadzētu ielaist dzīvoklī bez jebkādām iebildēm. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 10. pantā ir teikts, ka pārvaldniekam ir tiesības pārbaudīt atsevišķā dzīvoklī uzstādītos ūdens skaitītājus. Ja īpašnieks vai īrnieks atkārtoti nelaiž namu pārvaldes darbinieku pāri slieksnim, viņam maksu par ūdeni rēķinās tāpat kā dzīvoklim, kurā skaitītāji nav verificēti. Tas nozīmē, ka iedzīvotājam būs jāapmaksā visa ūdens korekcija, kas mājā bijusi konkrētajā mēnesī. Un tā būs, kamēr viņš namu pārvaldniekam neļaus pārliecināties par skaitītāju stāvokli.

Zvērināts tiesu izpildītājs

Stāsta Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes juriste Elīna Avota:

– Zvērināts tiesu izpildītājs var apmeklēt parādnieka mājokli, lai pārbaudītu, vai viņam ir nekustamais īpašums, ko var pārdot parāda piedziņas procesā. Tiesu izpildītājam ir jāuzrāda dienesta apliecība, kurā ir minēts viņa vārds un uzvārds, ir fotogrāfija un ko ir parakstījis tieslietu ministrs. Ja šaubāties, vai tiešām pie jums ir atnācis tiesu izpildītājs, lūdzam zvanīt uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi pa tālruni 67290005.

Mājokļa īpašniekam ir jāpakļaujas tiesu izpildītāja prasībām un viņš ir jāielaiž telpās. Pretējā gadījumā tiesu izpildītājs drīkst uzlauzt durvis. Tas notiek policijas klātbūtnē. Ja parādnieks pretojas tiesas lēmuma izpildei, tiesu izpildītājs var sastādīt aktu par lēmuma nepildīšanu un to iesniegt tiesā. Šādā gadījumā tiesa parādniekam var piespriest naudas sodu.

Latvijas Gāze

Stāsta Latvijas Gāze pārstāvis Kaspars Upaciers:

– Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 “Dabasgāzes izmantošanas un tirdzniecības noteikumi”, dzīvokļa īpašniekam ir jānodrošina mūsu pārstāvjiem pieeja gāzes komunikācijām un skaitītājiem, kas atrodas mājoklī. Ja gāzes dienesta pārstāvji ir atnākuši laikā no plkst. 8.00 līdz 21.00, viņi ir jāielaiž. Mūsu iekārtu pārbaudes veic uzņēmuma GASO darbinieki. Pirms šādu speciālistu ielaist dzīvoklī, palūdziet, lai viņš uzrāda apliecību.

Kas notiks, ja dzīvokļa īpašnieks neielaidīs gāzes inspektoru? Ko lai saka, nekādas sankcijas par to nav paredzētas. Tomēr, ja cilvēks nereaģēs uz vēstulēm ar lūgumu ielaist GASO darbinieku, mēs sapratīsim, ka dzīvoklī kaut kas nav kārtībā, un ieradīsimies kopā ar policiju.

Ja citi mājas iedzīvotāji ir izsaukuši gāzes avārijas dienestu, sūdzoties par gāzes smaku no jūsu dzīvokļa, jums nav tiesību neielaist mūsu darbinieku, jo situācija var apdraudēt daudzus cilvēkus. Ja īpašnieks tomēr neatver durvis, mēs izsaucam policiju un Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un patstāvīgi ieejam dzīvoklī.

Sadales tīkls

Stāsta uzņēmuma Sadales tīkls pārstāve Tatjana Smirnova:

–Sadales tīkla darbinieks patiešām var ierasties pie jums mājās, tomēr tikai gadījumā, ja ir jānomaina skaitītāji vai jāpārbauda to rādījumi. Jo ir mājas, kurās patērēto kilovatu uzskaites ierīces joprojām atrodas dzīvokļos. Pirmām kārtām, divas nedēļas pirms pārbaudes telefoniski sazināmies ar klientu un saskaņojam dienu un laiku. Dienu pirms vizītes uz klienta tālruni īsziņas veidā pienāk atgādinājums. Mēs arī noteikti piezvanīsim dzīvokļa īpašniekam dienā, kad ir jāatnāk mūsu darbiniekam. Ja klientam nav tālruņa numura, atstājam zīmīti ar lūgumu paziņot Sadales tīklam savus kontaktdatus un vienoties, kad varam ierasties uz pārbaudi. Bez iepriekšējas vienošanās mūsu darbinieki uz mājām neiet.

Ja visā mājā tiek mainīti skaitītāji, nedēļu iepriekš izvietojam informatīvus plakātus. Pret dzīvokļu īpašniekiem, kas nevar atrast laiku un ielaist mūsu darbinieku, nekādas sankcijas nav paredzētas. Visi darbienieki uz objektiem dodas, ģērbušies īpašā formā. Ja iedzīvotājs grib pārliecināties, ka pie viņa patiešām ir atnācis mūsu darbinieks, viņš var palūgt uzrādīt apliecību un piezvanīt uz numuru 8403, lai painteresētos, vai šāds cilvēks pie mums strādā un kāds uzdevums viņam ir uzticēts.

Kādu uzņēmumu darbinieki NEKAD neiet uz mājām un dzīvokļiem?

Rīgas ūdens

Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucenieks informēja:

– Mūsu uzņēmums atbild par ūdens piegādi mājā līdz sarkanajai līnijai, kas atrodas ārpus mājas sienām, tāpēc nekādas caurules mājas iekšienē mēs nepārbaudām, uzlabojumus nepiedāvājam un nekādas preces iedzīvotājiem nepārdodam. Ja pie jums kāds atnāk un stādās priekšā kā Rīgas ūdens darbinieks, zvaniet mums uz numuru 80002122, mēs tiksim skaidrībā.

Sociālais dienests

Stāsta Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Lita Brice:

– Sociālā dienesta darbinieki uz rīdzinieku mājām nāk tikai tādā gadījumā, ja sociālā dienesta iespējamā klienta paziņa vai radinieks ir ziņojis, ka cilvēkam, iespējams, ir vajadzīga palīdzība. Pirms doties vizītē, darbinieks par to iepriekš vienosies un centīsies atnākt ciemos kopā ar kādu no potenciālā klienta paziņām vai radiniekiem. Sociālajam darbiniekam vienmēr ir apliecība, par savu vizīti vai jebkādiem pakalpojumiem viņš nekad neņems naudu. Pārbaudīt, vai pie jums patiešām ir atnācis mūsu darbinieks, var, piezvanot uz numuru 80005055.

Ja iedzīvotājs neielaiž sociālā dienesta darbinieku, atsakās no palīdzības, neviens pie viņa dzīvoklī iekšā nelauzīsies un pakalpojumus ar varu nepiedāvās. Atsevišķos gadījumos, kad pastāv pamatotas aizdomas, ka dzīvoklī tiek apdraudēti bērni, sociālais darbinieks var atnākt kopā ar policistu.