Māte dēlam uzdāvināja dzīvokli, bet dēls vairs nepalīdz, arī rēķinus nemaksā! Ko viņa izdarīja nepareizi?

Ilustratīvs foto.
Foto: pixabay.com

Vai tas ir labi – savu dzīvokli uzdāvināt pieaugušajiem bērniem? Sirmgalvis no šāda darījuma var iegūt zināmus bonusus. Piemēram, dāvinājuma līgumā var atrunāt, ka turpmāk komunālo pakalpojumu rēķini ir jāapmaksā jaunajam īpašniekam, bet seniors dzīvoklī drīkst dzīvot līdz pat savai nāves stundai. Tomēr dāvinājuma līgumam ir arī riski. Parasti tie ir saistīti ar apdāvinātā cilvēka nepateicību.

Uzdāvināja jau otru dzīvokli

Lāsma dzīvo vienā no Rīgas mikrorajoniem – Purvciemā. Nesen pārcieta insultu, pārvietojas ar grūtībām. Tomēr sieviete atrada sevī spēkus atnākt uz redakciju, lai citiem senioriem pastāstītu par savu rūgto pieredzi.

– Man ir tikai viens dēls – Ivars. 2005. gadā viņš uzsāka sarunu par dāvinājuma līgumu, lai iegūtu manu trīsistabu dzīvokli. Dēls skaidroja, ka es jau esmu gados, tāpēc nekustamā īpašuma jautājuma risināšanu nevajag atlikt.

Tā kā Lāsmai bija labas attiecības gan ar dēlu, gan viņa ģimeni, viņa piekrita atdāvināt dzīvokli. Jāsaka, tas bija jau otrs dzīvoklis, ko viņa pārrakstīja uz Ivara vārda. Pirms dažiem gadiem sieviete dēlam jau uzdāvināja divistabu dzīvokli Teikā, kas bija palicis mantojumā pēc viņas mātes nāves.

Nesamaksāja ne centa!

Ilgu laiku pēc šī darījuma viss bija labi. Dēls strādāja ārzemēs, Lāsma bieži apciemoja viņa dzīvesbiedri, pieskatīja mazmeitiņu. Tomēr pēc 2009. gada sirmgalve zaudēja darbu un saprata, ka nomaksāt rēķinus par trīsistabu dzīvokli kļūst aizvien grūtāk.

– Ieminējos dēlam, ka varētu anulēt dāvinājuma līgumu. Gribēju pārdot pārāk lielo dzīvokli, nopirkt mazāku, bet saņemto naudu izmantot komunālo rēķinu parādu apmaksai. Jo visā šajā laikā Ivars par dzīvokli, elektrību un gāzi nesamaksāja ne centa.

Tomēr vīrieti šāds mātes ierosinājums izbrīnīja. Viņš negribēja ne atteikties no dzīvokļa, ne apmaksāt uz viņa vārda pienākošos rēķinus. Situāciju sarežģīja arī tas, ka Ivars par saimniecisku noziegumu nokļuva cietumā, no kura iznāca tikai 2015. gadā.

Kopš tā laika mātei un dēlam it kā melns kaķis būtu pār ceļu pārskrējis. Lāsma uzstāja, ka dzīvoklis ir jāpārdod, Ivars dusmojās un atteicās viņu uzklausīt. Par pēdējo pilienu Lāsmas pacietības kausā kļuva 2017. gada augustā notikušais nepatīkamais atgadījums. Toreiz dēls pēc kārtējā strīda viņu pagrūda un ieslēdza dzīvoklī. Tā kā sievietei ir slima sirds, viņa piezvanīja ātrajai palīdzībai, savukārt ārsti, nevarot iekļūt dzīvoklī, izsauca pašvaldības policiju. Policistiem izdevās sazvanīt Ivaru un pieprasīt, lai viņš atnāk ar dzīvokļa atslēgām. Vīrietis ieradās un paskaidroja, ka ir ieslēdzis māti, jo viņa it kā “gribēja pirkt alkoholu”.

Tiesājas jau trešo gadu

Lāsmu šis notikums ļoti aizvainoja, tāpēc viņa devās uz Juridiskās palīdzības administrāciju, kur maznodrošinātie valsts iedzīvotāji var saņemt bezmaksas jurista un advokāta palīdzību. Tur viņai patiešām piešķīra advokātu, kurš uzrakstīja prasību tiesai par dāvinājuma līguma atsaukšanu.

Lieta tika izskatīta 2019. gada pavasarī, bet rajona tiesa nostājās Ivara pusē. Saskaņā ar Civillikumu, dāvinātājs patiesi var atsaukt savu dāvinājumu apdāvinātā rupjas nepateicības dēļ. Tomēr rajona tiesa uzskatīja, ka Lāsmai neizdevās pierādīt dēla “rupjo nepateicību”. Jo tajā liktenīgajā dienā, kad policija pieprasīja, lai viņš atslēdz durvis un ļauj mātei saņemt medicīnisko palīdzību, Lāsma mediķiem neko nepateica par sasitumiem. Tādējādi sievietei nav neapstrīdamu pierādījumu, ka dēls viņu ir pagrūdis vai viņai ir iesitis.

Lāsma nenolaida rokas un spriedumu pārsūdzējusi Apgabaltiesā.

Namu pārvaldnieka rēķins – 5000 eiro

Lāsma cer, ka Apgabaltiesa viņas prasību vērtēs citādi. Tomēr uzvara pār Ivaru var kļūt par Pirra uzvaru, jo... dzīvoklim tobrīd būs cits īpašnieks.

– Kamēr centos pierunāt Ivaru pārdot dzīvokli un skaidroju, ka no manas mazās pensijas nespēju nomaksāt visus rēķinus, parāds “Rīgas namu pārvaldniekam” palielinājās. 2019. gada sākumā notika tiesas sēde, kurā pārvaldnieks pieprasīja no Ivara piedzīt parādu vairāk nekā 5000 eiro apmērā, – stāsta Lāsma.

Protams, pārvaldnieks prāvā uzvarēja. Pēc dažām nedēļām Lāsma uzzināja, ka lieta nonākusi pie tiesu izpildītāja, kas dzīvokli izlika izsolē. Elektronisko izsoļu sitēmā teikts, ka Lāsmas (t. i., Ivara) dzīvoklis tiek pārdots par 12 000 eiro.

Kā trīsistabu dzīvoklis labā paneļu namā Purvciemā var maksāt tik lēti?

– Dzīvoklim ir apgrūtinājums, – paskaidroja tiesu izpildītāja birojā. – Kad Lāsma noslēdza dāvinājuma līgumu, viņa pieprasīja tiesības līdz mūža galam dzīvot šajā adresē. Šīs viņas tiesības tika ierakstītas Zemesgrāmatā. Tātad jebkuram cilvēkam, kas nopirks dzīvokli, būs pienākums Lāsmai nodrošināt dzīvesvietu šajā adresē vismaz tik ilgi, kamēr tiesa nelems citādi.

Tomēr Lāsmu šādi paskaidrojumi nenomierina. Viņa stāsta, ka pēc izsoles izsludināšanas pie viņas ir sākušas nākt aizdomīgas personas. Iespējams, tie ir iespējamie pircēji – darboņi, kas jau iepriekš grib zināt, vai sirmgalve izturēs morālo spiedienu, vai arī pametīs dzīvokli pirmo draudu dēļ.

– Man tā arī saka: “Kravā mantas, mēs tevi izliksim no dzīvokļa,” – stāsta Lāsma.

Vecam cilvēkam pēc insulta ir ļoti grūti pretoties šādam spiedienam. Jo tagad Lāsma palīdzību nevar lūgt pat savam dēlam.

Dēla pienākums ir nopirkt mazāku dzīvokli?

Mēs izskatījām mūsu lasītājas dokumentus un redzējām, ka notārs, 2005. gadā sastādot dāvinājuma līgumu, ir paredzējis noteiktus mehānismus, kas šobrīd Lāsmu pasargā no izlikšanas uz ielas. Pirmkārt, līgumā patiešām ir norādītas Ozoliņas kundzes tiesības izmantot dzīvokli līdz mūža galam. Otrkārt, saskaņā ar līgumu, dzīvokļa atsavināšanas gadījumā (pie tiem pieskaitāma arī dzīvokļa pārdošana izsolē) Ivara pienākums ir mātei nopirkt mazāku dzīvokli. Diemžēl, ja vīrietis negribēs šo pienākumu pildīt labprātīgi, Lāsmai sava taisnība būs jāpierāda tiesā. Bet 80 gadu vecumā tas var būt visai apgrūtinoši...

Kam jāapmaksā rēķini?

Latvijas Cilvēktiesību komitejas jurists Deniss Gorba uzskata, ka Lāsmas un Ivara konfliktu varēja atrisināt vairākos veidos.

– Situāciju sarežģī tas, ka būtībā vienlaicīgi notika divas tiesvedības: par dzīvokļa komunālo parādu piedzīšanu no Ivara un par dāvinājuma līguma atsaukšanu. Es kā jurists Lāsmas vārdā būtu uzrakstījis iesniegumu tiesai ar lūgumu atlikt “Rīgas namu pārvaldnieka” prasības izskatīšanu līdz brīdim, kad otra tiesa būs pieņēmusi galīgo spriedumu par dāvinājuma līguma anulēšanu. Var notikt tā, ka Lāsma uzvarēs un pierādīs, ka dāvinājuma līgums ir jāatsauc. Tomēr atgūt dzīvokli būs daudz sarežģītāk, jo tas, visticamāk, būs pārdots izsolē.

– Kam bija jāapmaksā namu pārvaldes izrakstītie rēķini, ja dzīvoklis oficiāli piederēja Ivaram, bet tajā dzīvoja Lāsma?

– Par rēķinu apmaksu atbild dzīvokļa īpašnieks, t i., Ivars. Tomēr viņš varēja tiesā prasīt, lai tos maksātu māte kā dzīvokļa lietotāja. Lai pušu starpā nerastos strīdi par rēķinu apmaksu, šī nianse ir jāatrunā dāvinājuma līgumā. Piemēram, var norādīt, ka visus ar dzīvokli saistītos rēķinus un izdevumus turpmāk apmaksās apdāvinātā persona.

Jaunais saimnieks un viņa tiesības

– Kāpēc Lāsmai ir tik sarežģīti pierādīt, ka dēls ir izrādījis rupju nepateicību?

– Civillikumā patiesi ir teikts, ka dāvinātājs var atsaukt savu dāvinājumu apdāvinātā rupjas nepateicības dēļ. Tomēr dāvinātājam ir jāuzrāda droši un nepārprotami šādas nepateicības pierādījumi. Piemēram, tie var būt policijas akti par atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī (bez ēdiena, aizslēgtā dzīvoklī, slimības stāvoklī utt.), kā arī mediķu slēdziens par miesas bojājumu nodarīšanu.

– Dāvinājuma līgumā ir teikts, ka bez Lāsmas piekrišanas dēls nedrīkst dzīvoklī iemitināt trešas personas. Vai jaunajam dzīvokļa īpašniekam būs jāievēro šis punkts?

– Dokumenti liecina, ka šīs adreses Zemesgrāmatā ir veikts tikai ieraksts par Lāsmas tiesībām līdz mūža galam dzīvot šajā dzīvoklī. Atzīmes par aizliegumu iemitināt trešas personas nav, tātad jaunajam saimniekam šī nosacījuma izpilde nebūs obligāta. Visus būtiskos dāvinājuma līguma noteikumus ir jāieraksta Zemesgrāmatā, tā aizsargājot dāvinātāja intereses.

Vardarbīga izlikšana no dzīvokļa nav likumīga

– Kā jūs domājat, vai jaunais īpašnieks varēs Lāsmu izlikt no dzīvokļa, neņemot vērā ierakstu Zemesgrāmatā?

– Izlikt cilvēku no dzīvokļa drīkst tikai saskaņā ar tiesas spriedumu. Tātad jaunais saimnieks Lāsmu varēs izlikt, ja atradīs pietiekami nopietnus argumentus prasības iesniegšanai. Piemēram, viņš var censties pierādīt, ka Lāsmas pienākums ir apmaksāt šajā adresē saņemtos komunālos pakalpojumus. Negribu minēt, kāds varētu būt tiesas lēmums, tomēr, ja tas būs Lāsmai nelabvēlīgs, viņas izlikšana no dzīvokļa kļūs par realitāti. Taču arī šādas tiesvedības prasa laiku, savukārt Lāsmai ir laicīgi jāreaģē uz tiesas pavēstēm, ar piešķirtā bezmaksas jurista palīdzību jāraksta pamatoti paskaidrojumi un jāapstrīd viņai nelabvēlīgie tiesas lēmumi.

– Tātad atliek tikai paļauties uz jaunā īpašnieka godaprātu un to, ka viņš bez tiesas sprieduma Lāsmu neizliks no dzīvokļa?

– Tieši tā. Ja Lāsmu bez tiesas sprieduma ar varu izliks no dzīvokļa, viņai būs jāvēršas tiesā un jāpieprasa atjaunot dzīvokļa izmantošanas tiesības, bet tas prasīs daudz pūļu un laika.

Lai izglābtos, vajag veiksmi un daudz spēka

– Pēdējais jautājums: kas notiks, ja tiesa dāvinājuma līgumu atzīs par spēkā neesošu?

– Te varam runāt tikai par iespējamiem variantiem, jo gadījums ir ļoti neparasts. Varbūt, Lāsmai aktīvi rīkojoties, šāds tiesas lēmums ļaus pat anulēt izsoles rezultātus, tādējādi aizskarot dzīvokļa pircēja intereses. Šobrīd vispareizākais būtu, ja Lāsma informētu par izsoli atbildīgo tiesu izpildītāju, ka tiesvedība pret Ivaru joprojām turpinās. Godīgam tiesu izpildītājam šī informācija ir jāsniedz visiem potenciālajiem dzīvokļa pircējiem, kas vēlas saņemt informāciju pirms elektroniskās izsoles. Tad pircējs vismaz būs informēts par riskiem, kas saistīti ar šo darījumu. Varbūt tādēļ strīdus dzīvoklis netiks pārdots līdz pat septembrim.

– Ja dzīvoklis tiks atzīts par Lāsmas īpašumu, kam būs jāapmaksā 5000 eiro lielais komunālo maksājumu parāds?

– Tad šis parāds gulsies uz pašu Lāsmu, bet namu pārvaldei savas tiesības piedzīt naudu būs jāpierāda tiesā. Tas prasīs zināmu laiku, tāpēc Lāsma, iespējams, pagūs pārdot pārāk lielo dzīvokli, par saņemto naudu nopirkt mazāku un apmaksāt namu pārvaldes rēķinus. Tomēr šis plāns jāīsteno enerģiski, noteikti piesaistot prasmīgu juristu.